MOP i PCHK Orlosupi mají zajímavou a prolínající se historii, která sahá mnohem hlouběji do minulosti, než se na první pohled může zdát.

Přírodovědně chovatelský kroužek Zoo Praha – Orlosupi

Přírodovědné kroužky byly nedílnou součástí Zoologické zahrady v Praze mnoho let. Vychovaly nejednoho budoucího přírodovědce, a mnozí dospělí ještě dnes vzpomínají na krásné chvíle strávené v pražské Zoo, ať už se jednalo o kurzy fotografování zvířat, nebo pozorování ptáků. Dlouholetou tradici narušila až povodeň v roce 2002. V roce 2010 byly aktivitou chovatele Pavla Švece kroužky znovu obnoveny. První nadějné přírodovědce přivítal Pavel Švec spolu s Radkou Horčíkovou. A Právě tehdy se zrodili naši Orlosupi☺

Nejdříve probíhaly schůzky provizorně v zasedací místnosti (pokud nemohly z důvodů špatného počasí, nebo tmy probíhat přímo v areálu zoo). Po dvou letech jsme se přestěhovali do nové klubovny v opravených Gočárových domech, které před lety značně poškodila povodeň. V současnosti stojí zrekonstruované mimo záplavovou zónu, i když pro nás trošku daleko od hlavního vchodu, kde se scházíme.

Mladí ochránci přírody Orlosupi

Historie Orlosupů navazuje přímo na oddíl Sůvy, z něhož jsme se odštěpili. Proto je na začátku řeč o oddíle s jiným názvem. Ale jsme to stále my.

V listopadu 1985 vznikl v Dolních Chabrech pod hlavičkou Pionýrské skupiny PS 66 Vatra nový oddíl. Dostal přidělený název Plamínek a jeho zaměření bylo už tehdy převážně přírodovědné. Schůzky probíhaly v kulturním domě na Bíleneckém náměstí, kde jsme dostali přidělenou maličkou místnost – naši první klubovnu. V prvním roce měl pouze jedenáct členů a jednu vedoucí. Jedním z těch dětí byla právě současná hlavní vedoucí MOP Orlosupi Radka (Fáfinka). A oddíl se pomalu rozrůstal.

V roce 1990 se Plamínek přejmenoval na Sůvy, podle symbolu, který jsme používali na diplomech jako symbol moudrosti. Také jsme opustili Pionýrskou skupinu a naší novou domovskou organizací se stal TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny. Jednou z aktivit TISu byla péče o Hucul klub na Zmrzlíku, který jako TJ Aster zaměřil svou činnost na záchranu huculských koní. Práce u koní nás sice bavila, ale stále nám scházela ta „pravá ochranařina“. Práce v terénu, no prostě aktivní pomoc přírodě. Navíc s Pionýrem jsme museli opustit i klubovnu, a tak jsme se jeden čas scházeli v kuchyni u vedoucí doma. Nakonec nám dočasnou střechu nad hlavou poskytla základní škola v podobě školní třídy.

Právě proto jsme se v roce 1993 uchýlili pod křídla Českého svazu ochránců přírody. Členů přibývalo, i vedoucí se poněkud rozrostli. Tedy vlastně dorostli z našich vlastních řad. Naší novou klubovnou se stala bývalá školní družina, v samostatně stojícím domečku na školní zahradě. Od tohoto roku také začaly Sůvy sledovat a dokumentovat nově nalezenou lokalitu křivatce českého pravého. V roce 1996 pořádáme svůj první letní tábor.

Jelikož se nám dařilo čím dál hůře skloubit práci v oddíle s povinnostmi členů naší domovské ZO ČSOP, založili jsme si v roce 2003 vlastní ZO, která měla jako hlavní náplň práci s dětmi. Klubovna se nám opět přesunula, i když jen o pár metrů, do druhého domečku na školní zahradě – bývalých dílen. Odtud jsme vyráželi na brigády na chráněná území, nebo na výpravy do okolní přírody.

Přesto že sova není stěhovavý pták, Sůvy se opět stěhovaly v roce 2009. Prostory klubovny totiž potřebovala rozrůstající se školní družina. Škola nám ale nabídla náhradní prostor v suterénu hlavní budovy. Tak jsme se opět stěhovali tentokrát do menšího. Velký počet členů a malý vlhký suterénní prostor ovšem nešly moc dohromady, takže se Sůvy opět začaly rozhlížet po nové klubovně.

V roce 2011 se na akcích poprvé potkávají Sůvy a Orlosupi. Služebně nejstarší člen Sův – Radka – je zároveň vedoucí Orlosupů a tak mají obě skupiny velice blízko ke spolupráci. Jelikož členové Přírodovědně chovatelského kroužku Zoo mají velký zájem i o celovíkendové pobyty v terénu, které kroužek nenabízí, vyráží na první společné akce se Sůvami.

Dalším důležitým zlomem pro Sůvy byl rok 2012, kdy jsme odešli od ČSOP do nově vzniklé organizace Mladí ochránci přírody, protože komunikace s ústředím ČSOP byla čím dál víc komplikovanější a obtížnější. Také jsme našli volný prostor pro novou klubovnu, i když tentokrát poprvé mimo Dolní Chabry. Sůvy se přestěhovaly do bývalé kočárkárny v Bohnickém panelovém domě. Zde se také projevily více náznaky části vedení o změnu zaměření z přírodovědného, na obecnější.

V roce 2013 se oddíl Sůvy rozdělil. „Přírodomilná“ část členů včetně vedoucích, zůstala u Mladých ochránců přírody, a spolu se členy PCHK Orlosupi, kteří mají zájem o vícedenní akce a tábory založili MOP Orlosupi. (Zbytek oddílu Sůvy přešel k Asociaci TOM). V tomto roce Orlosupi vydali první číslo svého časopisu Atlas a také svůj první kalendářík. Také se zúčastnili své první přírodovědné soutěže (kterou v jedné kategorii vyhráli☺) a prvního samostatného minitábora.

Rok 2014 zatím přinesl nové internetové stránky a zatím asi nejmladšího člena Orlosupů☺