Mladí ochránci přírody Orlosupi (MOP Orlosupi) a Přírodovědně chovatelský kroužek Zoo Praha – Orlosupi (PCHK Zoo Praha Orlosupi) jsou vzájemně spolupracující oddíly. Není podmínkou být členem obou. PCHK se schází na běžných oddílových schůzkách v areálu Zoo Praha, zatímco hlavní náplní MOP je, kromě běžných schůzek, víkendová terénní činnost. Oddílové schůzky probíhají společně.

V žádném případě však nejsme „hladiči morčátek a králíčků“. Naši členové se neštítí ani práce u zvířat (kam za odměnu příležitostně docházíme). Také se „neofrňují“ nad tím, že každé zvíře má svůj specifický pach.

Podmínkou přijetí do PCHK je znalost základů zoologie a ekologie a chuť své znalosti prohlubovat.

Oddíl MOP Orlosupi jsou pobočný spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku u Městského Soudu Praha, odd.L, vl. 27390. Zároveň je součástí velkého celku MOP, jež je veřejně prospěšný spolek s celostátní působností v oblasti „práce s dětmi a mládeží“ (dle terminologie nového zákonku).

MOP Orlosupi má vlastní právní osobnost (dříve právní subjektivitu).

Identifikační údaje:

Mladí ochránci přírody, Orlosupi (MOP Orlosupi)

IČ: 017 07 027

Zápis: Pobočný spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku u Městského Soudu Praha, odd.L, vl. 27390

Sídlo: Okořská 346/7 Praha 8 – Čimice, Česká republika
Kontaktní adresa: Ke Školce 81, Dolany nad Vltavou, 278 01

Bankovní spojení: 2000589985/2010

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00047515

e-mail: orlosupi99orlosupi.cz (99 nahraďte znakem @)

Statutární zástupce: Ing. Jan Vašíček