Mladí ochránci přírody Orlosupi (MOP Orlosupi)

Oddíl MOP Orlosupi jsou pobočný spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku u Městského Soudu Praha, odd.L, vl. 27390. Zároveň je součástí velkého celku MOP, jež je veřejně prospěšný spolek s celostátní působností v oblasti „práce s dětmi a mládeží“ (dle terminologie nového zákonku).

MOP Orlosupi má vlastní právní osobnost (dříve právní subjektivitu).

Identifikační údaje:

Mladí ochránci přírody, Orlosupi (MOP Orlosupi)

IČ: 017 07 027

Zápis: Pobočný spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku u Městského Soudu Praha, odd.L, vl. 27390

Sídlo: Okořská 346/7 Praha 8 – Čimice, Česká republika
Kontaktní adresa: Ke Školce 81, Dolany nad Vltavou, 278 01

Bankovní spojení: 2000589985/2010

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00047515

E-mail: orlosupi99orlosupi.cz (99 nahraďte znakem @)

Datovka: xstw32g

Statutární zástupce: Ing. Jan Vašíček